Browsing by Subject FLUORESCENCE

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
20202-(2-Hydroxyphenyl)quinazolinone dyes and their difluoroboron complexes: synthesys and photophysical propertiesMoshkina, T. N.; Nosova, E. V.; Lipunova, G. N.; Charushin, V. N.
2022Asymmetrically Functionalized 1,3-Di(2-pyridyl)benzenes: Synthesis and Photophysical StudiesStarnovskaya, E. S.; Kopchuk, D. S.; Shtaitz, Y. K.; Savchuk, M. I.; Nikonov, I. L.; Egorov, I. N.; Zyryanov, G. V.; Rusinov, V. L.; Chupakhin, O. N.
2021Benzo[de]naphtho[1,8-gh]quinolines: synthesis, photophysical studies and nitro explosives detectionNikonov, I. L.; Khalymbadzha, I. A.; Sadieva, L. K.; Savchuk, M. I.; Starnovskaya, E. S.; Kopchuk, D. S.; Kovalev, I. S.; Kim, G. A.; Chupakhin, O. N.
2021Computer Visionvs.spectrofluorometer-Assisted Detection of Common Nitro-Explosive Components Withbola-Type PAH-Based ChemosensorsKovalev, I. S.; Sadieva, L. K.; Taniya, O. S.; Yurk, V. M.; Minin, A. S.; Santra, S.; Zyryanov, G. V.; Charushin, V. N.; Chupakhin, O. N.; Tsurkan, M. V.
2017Design Strategy for Ag(I)-Based Thermally Activated Delayed Fluorescence Reaching an Efficiency BreakthroughShafikov, M. Z.; Suleymanova, A. F.; Czerwieniec, R.; Yersin, H.
2014Ferroelectric nanofibers with an embedded optically nonlinear benzothiazole derivativeBaptista, R. M. F.; Isakov, D.; Raposo, M. M. M.; Belsley, M.; Bdikin, I.; Kholkin, A. L.; Costa, S. P. G.; De Matos, Gomes, E.
2021New 2,5-bis(2-ethylhexyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione-2,2’-bipyridine-based co-polymer, synthesis, photophysical properties and response to metal cationsKrinochkin, A. P.; Savchuk, M. I.; Starnovskaya, E. S.; Nikonov, I. L.; Baklykov, A. V.; Kudryashova, E. A.; Rybakova, S. S.; Ladin, E. D.; Kopchuk, D. S.; Zhuo Wang; Chupakhin, O. N.
2021New naphtho[1,8-ef]perimidines: synthesis, fluorescence studies and application for detection of nitroanalytesNikonov, I. L.; Sadieva, L. K.; Savchuk, M. I.; Starnovskaya, E. S.; Kopchuk, D. S.; Kovalev, I. S.; Kim, G. A.; Chupakhin, O. N.
2013Preparation of triazatriphenylene cations, promising chemosensors for nitro compoundsKopchuk, D. S.; Egorov, I. N.; Tseitler, T. A.; Khasanov, A. F.; Kovalev, I. S.; Zyryanov, G. V.; Rusinov, V. L.; Chupakhin, O. N.; Зырянов, Г. В.
2021Reduction of ZrO2during SNF Pyrochemical ReprocessingNikolaev, A.; Suzdaltsev, A.; Pavlenko, O.; Zaikov, Y.; Tatyana, Kurennykh; Vykhodets, V.
2016Synthesis of a new DTTA-and 5-phenyl-2,2′-bipyridine-based ditopic ligand and its Eu3+ complexKopchuk, D. S.; Pavlyuk, D. E.; Kovalev, I. S.; Zyryanov, G. V.; Rusinov, V. L.; Chupakhin, O. N.; Зырянов, Г. В.
2021Synthesis, photophysical and nonlinear optical properties of [1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazine-based linear push-pull systemsVerbitskiy, E. V.; Achelle, S.; Bureš, F.; le, Poul, P.; Barsella, A.; Kvashnin, Y. A.; Rusinov, G. L.; Guen, F. R. -L.; Chupakhin, O. N.; Charushin, V. N.
2020Synthesys and photophysical properties of 2-(HET)arylderivatives of 4-morpholinylquinazolinesNosova, E. V.; Moshkina, T. N.; Permyakova, Ju. V.; Lipunova, G. N.; Charushin, V. N.
2020Time-dependent density functional theory study of the luminescence of 2-aminopyrimidine derivativeShekhovtsov, N. A.; Vinogradova, К. А.; Bushuev, M. B.
2017Unsymmetrically Functionalized 5,5″-diaryl-and 5,6,5″-triaryl-2,2′:6′,2″-terpyridines: An Efficient Synthetic Route and Photophysical PropertiesKrinochkin, A. P.; Kopchuk, D. S.; Khasanov, A. F.; Chepchugov, N. V.; Kovalev, I. S.; Santra, S.; Zyryanov, G. V.; Majee, A.; Rusinov, V. L.; Chupakhin, O. N.
2017Экстракционно-флуориметрическое определение кодеина в моче человекаMetelitsa, S. I.; Kireeva, E. V.; Nemikhin, V. V.; Kachin, S. V.; Losev, V. N.; Sagalakov, S. A.; Метелица, С. И.; Киреева, Е. В.; Немихин, В. В.; Качин, С. В.; Лосев, В. Н.; Сагалаков, С. А.