Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10995/94124
Title: Magyarok Szverdlovszk Megyében az 1920-1930-as Években (levéltári vizsgálati akták alapján)
Authors: Motrevics, V. P.
Smykalin, A. S.
Мотревич, В. П.
Смыкалин, А. С.
Issue Date: 2020
Publisher: Intermix Kiadó
Szolyvai Emlékparkbizottság
Citation: Motrevics V. P. Magyarok Szverdlovszk Megyé ben az 1920-1930-as Években (levéltári vizsgálati akták alapján) / V. P. Motrevics, A. S. Smykalin // „Élni kell, élni muszáj”. A GULÁG-GUPVI-Kutatók Nemzetközi Fóruma Kárpátaljan 2019: Nemzetközi emlékkonferencia Makkosjánosi, 2019. november 15, — Ungvár ; Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság – Intermix Kiadó, 2020. — P. 183-194.
Abstract: A cikk a Szverdlovszk Megye Közigazgatási Szervek Állami Levéltárában (GAAOSzO) tárolt 113 levéltári vizsgálati akták alapján az 1920–1930-as években Szverdlovszk megyében élő szovjet és külföldi állampolgárok, köztük magyarok sorsát vizsgálja. A tanulmányban megállapítást nyer az állambiztonsági szervek figyelmét felkeltő magyarok életkor és nemek szerinti eloszlása és azon okok, melyek miatt a Szovjetunióba kerültek. A szerzők adatokkal szolgálnak számos olyan, Szverdlovszk megyében élő magyarról, akik a polgárháború alatt a RKKA-ban szolgáltak, a bolsevik párt tagjai voltak, ill. foglalkozásukról, lakóhelyükről. Itt megtalálhatók a magyarok ellen felhozott vádak és letartóztatásukat követő teljes iratanyag a teljes vizsgált időszakra vonatkozóan. A szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy az 1937 júliusában a Szovjetunióban a „megbízhatatlan nemzetek” ellen indított tömeges megtorló intézkedések az országban élő magyarokat is érintették. Azonban más, a politikai üldöztetéseknek alávetett nemzetiségiekhez viszonyítva a halálra ítélt magyarok aránya szignifikánsan alacsonyabb volt. A bűnüldöző szervek ilyen „liberalizmusa” a magyarokkal szemben talán azzal magyarázható, hogy azok aktív részt vettek az oroszországi polgárháborúban a bolsevikok oldalán.
Keywords: SZVERDLOVSZK MEGYE
MAGYAROK
LEVÉLTÁRI VIZSGÁLATI AKTÁK
I. VILÁGHÁBORÚ
HADIFOGLYOK
POLITIKAI EMIGRÁNSOK
SZÖKEVÉNYEK
POLITIKAI ÜLDÖZÉSEK
„NAGY TERROR”
HALÁLBÜNTETÉS
REHABILITÁCIÓ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЕНГРЫ
АРХИВНО-СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЛА
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
ПОЛИТЭМИГРАНТЫ
ВОЕННОПЛЕННЫЕ
ПЕРЕБЕЖЧИКИ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ
«БОЛЬШОЙ ТЕРРОР»
ВМН
РЕАБИЛИТАЦИЯ
SVERDLOVSK REGION
HUNGARIANS
ARCHIVAL AND INVESTIGATIVE FILES
WORLD WAR I
PRISONERS OF WAR
POLITICAL EMIGRANTS
DEFECTORS
POLITICAL REPRESSION
«GREAT TERROR»
VMN
REHABILITATION
URI: http://hdl.handle.net/10995/94124
Conference name: GULÁG–GUPVI Fórum 2019
Conference date: 15.11.2019
RSCI ID: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44505909
ISSN: 1022-0283
ISBN: 978-615-5757-26-6
Appears in Collections:Публикации сотрудников

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
motrevich-978-615-5757-26-6_2020.pdf338,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.