Browsing by Author Ustinov, V. V.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Chemical potential of quasi-equilibrium magnon gas driven by pure spin currentDemidov, V. E.; Urazhdin, S.; Divinskiy, B.; Bessonov, V. D.; Rinkevich, A. B.; Ustinov, V. V.; Demokritov, S. O.
2018Double-spiral magnetic structure of the Fe/Cr multilayer revealed by nuclear resonance reflectivityAndreeva, M. A.; Baulin, R. A.; Chumakov, A. I.; Rüffer, R.; Smirnov, G. V.; Babanov, Y. A.; Devyaterikov, D. I.; Milyaev, M. A.; Ponomarev, D. A.; Romashev, L. N.; Ustinov, V. V.
2017Dynamic spin-current generation in hybrid structures by sound waveOkorokov, M. S.; Lyapilin, I. I.; Ustinov, V. V.
2018Effect of Cr Spacer on Structural and Magnetic Properties of Fe/Gd MultilayersDrovosekov, A. B.; Ryabukhina, M. V.; Kholin, D. I.; Kreines, N. M.; Manuilovich, E. A.; Savitsky, A. O.; Kravtsov, E. A.; Proglyado, V. V.; Ustinov, V. V.; Keller, T.; Khaydukov, Y. N.; Choi, Y.; Haskel, D.
2014Effect of spectrum processing procedure on the linearity of EPR dose reconstruction in tooth enamelIvanov, D. V.; Wieser, A.; Shishkina, E. A.; Ustinov, V. V.
2021Influence of Dimensional Effects on the Curie Temperature of Dy and Ho Thin FilmsDevyaterikov, D. I.; Proglyado, V. V.; Zhaketov, V. D.; Nikitenko, Y. V.; Kondrat’ev, O. A.; Pashaev, E. M.; Subbotin, I. A.; Zverev, V. I.; Kravtsov, E. A.; Ustinov, V. V.
2018Magnetic and superconducting phase diagram of Nb/Gd/Nb trilayersKhaydukov, Yu. N.; Vasenko, A. S.; Kravtsov, E. A.; Progliado, V. V.; Zhaketov, V. D.; Csik, A.; Nikitenko, Yu. V.; Petrenko, A. V.; Keller, T.; Golubov, A. A.; Kupriyanov, M. Yu.; Ustinov, V. V.; Aksenov, V. L.; Keimer, B.
2019Magnetic proximity effect in Nb/Gd superlattices seen by neutron reflectometryKhaydukov, Yu. N.; Kravtsov, E. A.; Zhaketov, V. D.; Progliado, V. V.; Kim, G.; Nikitenko, Yu. V.; Keller, T.; Ustinov, V. V.; Aksenov, V. L.; Keimer, B.
2017Magnetization and ferromagnetic resonance in a Fe/Gd multilayer: Experiment and modellingDrovosekov, A. B.; Kreines, N. M.; Savitsky, A. O.; Kravtsov, E. A.; Ryabukhina, M. V.; Proglyado, V. V.; Ustinov, V. V.
2019Magnetoresistive properties of exchange biased spin valve caused by helical magnetic ordering in dysprosium layerUstinov, V. V.; Milyaev, M. A.; Zavornitsyn, R. S.; Krinitsina, T. P.; Proglyado, V. V.; Naumova, L. I.
2019Microstructure and magnetoresistance of Co90Fe10/Cu and Co65Fe26Ni9/Cu multilayersMilyaev, M. A.; Naumova, L. I.; Bannikova, N. S.; Proglyado, V. V.; Patrakov, E. I.; Krinitsina, T. P.; Ustinov, V. V.
2014Nature of the ferromagnetic ground state in the Mn 4 molecular magnetStreltsov, S. V.; Pchelkina, Z. V.; Khomskii, D. I.; Skorikov, N. A.; Anokhin, A. O.; Shvachko, Y. N.; Korotin, M. A.; Anisimov, V. I.; Ustinov, V. V.
2019Novel method of phase determination in neutron reflectometry using reference layerNikova, E. S.; Salamatov, Y. A.; Kravtsov, E. A.; Ustinov, V. V.
2018Nuclear resonance reflectivity from a [57Fe/Cr]30 multilayer with the Synchrotron Mössbauer SourceAndreeva, M. A.; Baulin, R. A.; Chumakov, A. I.; Rüffer, R.; Smirnov, G. V.; Babanov, Y. A.; Devyaterikov, D. I.; Milyaev, M. A.; Ponomarev, D. A.; Romashev, L. N.; Ustinov, V. V.
2019Spin valve based sensor elements for full Wheatstone bridgeZavornitsyn, R. S.; Naumova, L. I.; Milyaev, M. A.; Pavlova, A. Y.; Maksimova, I. K.; Proglyado, V. V.; Ustinov, V. V.
2021Tunable Spin-Flop Transition in Artificial FerrimagnetsAntropov, N. O.; Kravtsov, E. A.; Makarova, M. V.; Proglyado, V. V.; Keller, T.; Subbotin, I. A.; Pashaev, E. M.; Prutskov, G. V.; Vasiliev, A. L.; Chesnokov, Y. M.; Bebenin, N. G.; Milyaev, M. A.; Ustinov, V. V.; Keimer, B.; Khaydukov, Y. N.
2019Twisted magnetization states and inhomogeneous resonance modes in a Fe/Gd ferrimagnetic multilayerDrovosekov, A. B.; Savitsky, A. O.; Kholin, D. I.; Kreines, N. M.; Proglyado, V. V.; Makarova, M. V.; Kravtsov, E. A.; Ustinov, V. V.
2020ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИФЕРРОМАГНИТНОГО ГЕЛИКОИДАЛЬНОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ В НАНОСЛОЕ ДИСПРОЗИЯ В СОСТАВЕ СПИНОВОГО КЛАПАНА С СИНТЕТИЧЕСКИМ АНТИФЕРРОМАГНЕТИКОМZavornitsyn, R. S.; Naumova, L. I.; Milyaev, M. A.; Makarova, M. V.; Krinitsina, T. P.; Proglyado, V. V.; Ustinov, V. V.; Заворницын, Р. С.; Наумова, Л. И.; Миляев, М. А.; Макарова, М. В.; Криницина, Т. П.; Проглядо, В. В.; Устинов, В. В.