Browsing by Author Taniia, O. S.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Jun-20225-фенил-5′′-п-толил-2,2′:6′,2′′-терпиридин - хемосенсор для флуоресцентного определения катионов Zn2+ в водных и пищевых образцахКриночкин, А. П.; Никонов, И. Л.; Копчук, Д. С.; Ковалев, И. С.; Тания, О. С.; Платонов, В. А.; Петрова, В. Е.; Зырянов, Г. В.; Штайц, Я. К.; Старновская, Е. С.; Савчук, М. И.; Садиева, Л. К.; Рыбакова, С. С.; Ким, Г. А.; Чупахин, О. Н.; Чарушин, В. Н.; Krinochkin, A. P.; Nikonov, I. L.; Kopchuk, D. S.; Kovalev, I. S.; Taniia, O. S.; Platonov, V. A.; Petrova, V. E.; Zyrianov, G. V.; Shtaits, Ia. K.; Starnovskaia, E. S.; Savchuk, M. I.; Sadieva, L. K. K.; Rybakova, S. S.; Kim, G. A.; Chupakhin, O. N.; Charushin, V. N.
26-Dec-2022N-([1,1'-бифенил]-3-ил)-4-фенил-1-(пиридин-2-ил)-6,7-дигидро-5h-циклопента[c]пиридин-3-амин - мономолекулярный оптический сенсор для обнаружения нитроароматических взрывчатых веществХасанов, А. Ф.; Платонов, В. А.; Ковалев, И. С.; Садиева, Л. К.; Глебов, Н. С.; Рыбакова, С. С.; Тания, О. С.; Кудряшова, Е. А.; Ладин, Е. Д.; Криночкин, А. П.; Копчук, Д. С.; Зырянов, Г. В.; Чупахин, О. Н.; Khasanov, A. F.; Platonov, V. A.; Kovalev, I. S.; Sadieva, L. K. K.; Glebov, N. S.; Rybakova, S. S.; Taniia, O. S.; Kudriashova, E. A.; Ladin, E. D.; Krinochkin, A. P.; Kopchuk, D. S.; Zyrianov, G. V.; Chupakhin, O. N.
28-Feb-2023Европиевый комплекс мононатриевой соли 2,2',2'',2'''-(2,2'-((4-(4-аминофенил)-2,2'-бипиридин-6-ил)метилазадиил)бис-(этан-2,1-диил))-бис(азатриил)тетрауксусной кислотыКриночкин, А. П.; Никонов, И. Л.; Копчук, Д. С.; Ковалев, И. С.; Тания, О. С.; Платонов, В. А.; Петрова, В. Е.; Зырянов, Г. В.; Штайц, Я. К.; Старновская, Е. С.; Савчук, М. И.; Рыбакова, С. С.; Горбунов, Е. Б.; Ким, Г. А.; Чупахин, О. Н.; Чарушин, В. Н.; Krinochkin, A. P.; Nikonov, I. L.; Kopchuk, D. S.; Kovalev, I. S.; Taniia, O. S.; Platonov, V. A.; Petrova, V. E.; Zyrianov, G. V.; Shtaits, Ia. K.; Starnovskaia, E. S.; Savchuk, M. I.; Rybakova, S. S.; Gorbunov, E. B.; Kim, G. A.; Chupakhin, O. N.; Charushin, V. N.
1-Mar-2023Европиевый комплекс мононатриевой соли 2,2',2'',2'''-(2,2'-((5'-(4-аминофенил)-2,2'-бипиридин-6-ил)метилазадиил)бис-(этан-2,1-диил))-бис(азатриил)тетрауксусной кислотыКриночкин, А. П.; Никонов, И. Л.; Копчук, Д. С.; Ковалев, И. С.; Тания, О. С.; Платонов, В. А.; Петрова, В. Е.; Зырянов, Г. В.; Штайц, Я. К.; Старновская, Е. С.; Савчук, М. И.; Рыбакова, С. С.; Горбунов, Е. Б.; Ким, Г. А.; Чупахин, О. Н.; Чарушин, В. Н.; Krinochkin, A. P.; Nikonov, I. L.; Kopchuk, D. S.; Kovalev, I. S.; Taniia, O. S.; Platonov, V. A.; Petrova, V. E.; Zyrianov, G. V.; Shtaits, Ia. K.; Starnovskaia, E. S.; Savchuk, M. I.; Rybakova, S. S.; Gorbunov, E. B.; Kim, G. A.; Chupakhin, O. N.; Charushin, V. N.
2-May-2023Применение 2-(пирен-1-ил)нафто[1,2-d]оксазолил-5-сульфокислоты в качестве мономолекулярного агента для фотодинамической терапииКриночкин, А. П.; Никонов, И. Л.; Копчук, Д. С.; Ковалев, И. С.; Тания, О. С.; Платонов, В. А.; Петрова, В. Е.; Зырянов, Г. В.; Штайц, Я. К.; Старновская, Е. С.; Валиева, М. И.; Рыбакова, С. С.; Словеснова, Н. В.; Чупахин, О. Н.; Чарушин, В. Н.; Krinochkin, A. P.; Nikonov, I. L.; Kopchuk, D. S.; Kovalev, I. S.; Taniia, O. S.; Platonov, V. A.; Petrova, V. E.; Zyrianov, G. V.; Shtaits, Ia. K.; Starnovskaia, E. S.; Valieva, M. I.; Rybakova, S. S.; Slovesnova, N. V.; Chupakhin, O. N.; Charushin, V. N.
8-Feb-2022Способ растворитель-экономного синтеза 5,11,17,23,29,35,41,47-окта-трет-бутил-49,50,51,52,53,54,55,56-октаоксикаликс[8]аренаZyrianov, G. V.; Kovalev, I. S.; Kopchuk, D. S.; Sadieva, L. K.; Krinochkin, A. P.; Taniia, O. S.; Platonov, V. A.; Chupakhin, O. N.; Charushin, V. N.; Зырянов, Г. В.; Ковалев, И. С.; Копчук, Д. С.; Садиева, Л. К.; Криночкин, А. П.; Тания, О. С.; Платонов, В. А.; Чупахин, О. Н.; Чарушин, В. Н.
31-Jan-2024(Этан-1,2-диилбис(окси))бис(этан-2,1-диил)бис(пирен-1-карбоксилат) - мономолекулярный оптический сенсор для обнаружения нитроароматических взрывчатых веществКовалев, И. С.; Садиева, Л. К.; Тания, О. С.; Зырянов, Г. В.; Чупахин, О. Н.; Kovalev, I. S.; Sadieva, L. K. K.; Taniia, O. S.; Zyrianov, G. V.; Chupakhin, O. N.